Świetlica Radosny Dom

Kim jesteśmy i co robimy? Świetlica Radosny Dom

Świetlica środowiskowa „Radosny Dom” została założona w 2003 roku przez Polski Komitet Pomocy Społecznej ZO w Częstochowie.

Świetlica Pszczółka

Świetlica dla dzieci niepełnosprawnych Świetlica Pszczółka

„Pszczółki” – to my. Grupa młodych, niepełnosprawnych ludzi z marzeniami. Spotykamy się, pracujemy, uczymy i wypoczywamy w powstałej w połowie stycznia 2003 r. grupie.

Usługi opiekuńcze

Pomagamy osobą starszym i chorym Usługi opiekuńcze

Celem PKPS jest dobrowolne i bezinteresowne niesienie pomocy osobom i rodzinom, które z różnorodnych przyczyn są niezdolne do rozwiązywania swych życiowych problemów, w szczególności ludziom starszym i chorym